Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Strekningskart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-01649
 • Kart over planlagt E6 strekning mellom Berkåk og VIndåsliene i Trøndelag
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (6779 x 1746)
image-description
 • Strekningskart E39 Mandal-Lyngdal
 • NYV-01648
 • Kart over planlagt strekning mellom Mandal og Herdal i Lyngdal
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (12986 x 3081)
image-description
 • Statuskart pr 01.01.2022
 • NYV-01647
 • Status for Nye Veier's strekninger pr 01.01.2022
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (8312 x 11546)
image-description
 • Strekningskart E6 Sørelva-Borkamo
 • NYV-01646
 • Strekningskart E6 Sørelva-Borkamo
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (13556 x 5032)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01643
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01642
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01641
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01640
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3833 x 2618)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01639
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01638
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3114 x 2212)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01637
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3546 x 2368)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01636
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3621 x 2553)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01635
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3585 x 2391)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01634
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (2392 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01633
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01632
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (2791 x 2875)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01631
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01630
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3548 x 1616)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01629
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3869 x 2699)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01628
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01627
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2554)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01626
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01625
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01624
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01623
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3683 x 2632)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01622
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3755 x 2371)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01621
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3376 x 2438)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01620
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3668 x 2382)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01619
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Markering av delåpning E6 Kvål-Skjerdingstad 09.12.21
 • NYV-01618
 • Nye Veier, Peab og Cowi markerer åpning av delstrekning E6 fra Kvål til Skjerdingstad
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3359 x 2465)
image-description
 • Bjørn Åmdal
 • NYV-01563
 • planprosessleder
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (4961 x 3544)
image-description
 • Bjørn Åmdal
 • NYV-01561
 • planprosessleder
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (4961 x 3544)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Oversiktskart E39 Årrestad-Ålgård
 • NYV-01538
 • Oversiktskart E39 Årrestad-Ålgård
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (7014 x 2944)
image-description
 • Oversiktskart E39 Årrestad-Bue
 • NYV-01537
 • Oversiktskart E39 Årrestad-Bue
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (7005 x 2032)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01513
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01512
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01511
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01510
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01514
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01509
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01508
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01507
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01506
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
image-description
 • E39 Trysfjordbrua
 • NYV-01505
 • Nye Veier, pågående prosjekter 2021
 • Liv-Unni Tveitane
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (7360 x 4912)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Bue Ålgård krysset ved Bollestad
 • NYV-01197
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård krysset Skurve næringsområde
 • NYV-01196
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård krysset ved Skurve
 • NYV-01195
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård Haraland
 • NYV-01190
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Bue Ålgård Kjedlandsåna
 • NYV-01194
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård Søylandsdalen bro over dagens E39
 • NYV-01189
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård Gautedal viltovergang
 • NYV-01193
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • E39 Bue Ålgård Kydlandsvatnet land alternativet
 • NYV-01192
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Bue Ålgård bue krysset land alternativet
 • NYV-01191
 • E39 Bue Ålgård reguleringsplan oktober 2021
 •  
 •  
 • Original (4000 x 2666)
image-description
 • Arild Nygård
 • NYV-01188
 • Leder for strategi og klima, Nye Veier
 •  
 • Nye Veier, Henrik Kyte Assmann
 • Original (5472 x 3080)
image-description
 • Eksisterende Mjøsbru
 • NYV-01187
 • E6 Mjøsbrua
 •  
 • Rune Kjøs
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Eksisterende Mjøsbru
 • NYV-01185
 • E6 Mjøsbrua
 •  
 • Rune Kjøs
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Eksisterende Mjøsbru
 • NYV-01184
 • E6 Mjøsbrua
 •  
 • Rune Kjøs
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Eksisterende Mjøsbru
 • NYV-01183
 • E6 Mjøsbrua
 •  
 • Rune Kjøs
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Eksisterende Mjøsbru
 • NYV-01186
 • E6 Mjøsbrua
 •  
 • Rune Kjøs
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Trysfjord bru 210701
 • NYV-01046
 • Trysfjord bru 210701 eneste bru over saltvann på E39 Krv-Mnø
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (1398 x 821)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Trysfjord bru 210701
 • NYV-01045
 • Trysfjord bru 210701 eneste bru over saltvann på E39 Krv-Mnø
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (1564 x 762)
image-description
 • Trysfjord bru 210701
 • NYV-01044
 • Trysfjord bru 210701 eneste bru over saltvann på E39 Krv-Mnø
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (1388 x 901)
image-description
 • Vidar Stormark
 • NYV-01037
 • Vidar Stormark
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (1151 x 1536)
image-description
 • Vidar Stormark
 • NYV-01036
 • Vidar Stormark
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • NYV-01035
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2848 x 3972)
image-description
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • NYV-01034
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Nils Bernt Rinde
 • NYV-01027
 • Nils Bernt Rinde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Original (2538 x 2912)
image-description
 • Nils Bernt Rinde
 • NYV-01025
 • Nils Bernt Rinde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Nils Bernt Rinde
 • NYV-01024
 • Nils Bernt Rinde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Nyte Veier / Nils Bernt Runde
 • Original (510 x 652)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-01022
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4016 x 2664)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-01021
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-01020
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-01019
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Håkon Lohne
 • NYV-01018
 • Håkon Lohne
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Håkon Lohne
 • NYV-01010
 • Håkon Lohne
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (613 x 917)
image-description
 • Håkon Lohne
 • NYV-01009
 • Håkon Lohne
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Håkon Lohne
 • NYV-01008
 • Håkon Lohne
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Håkon Lohne
 • NYV-01007
 • Håkon Lohne
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2848 x 4288)
image-description
 • Asbjørn Heieraas
 • NYV-01001
 • Asbjørn Heieraas
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2332 x 1619)
image-description
 • Asbjørn Heieraas
 • NYV-01000
 • Asbjørn Heieraas
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Vidar Stormark
 • NYV-00997
 • Vidar Stormark
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (2533 x 3862)
image-description
 • Vidar Stormark
 • NYV-00996
 • Vidar Stormark
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Vidar Stormark
 • NYV-00995
 • Vidar Stormark
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (2080 x 1664)
image-description
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • NYV-00994
 • Thomas Kaaløy Jensen
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Steinar Fretheim
 • NYV-00989
 • Steinar Fretheim
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (1365 x 1365)
image-description
 • Marius Duedahl
 • NYV-00983
 • Line Murphy
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Marius Duedahl
 • NYV-00982
 • Line Murphy
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Line Murphy
 • NYV-00980
 • Line Murphy
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier - Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-00975
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-00974
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2848 x 4288)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-00973
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4047 x 2707)
image-description
 • Harald J. Solvik
 • NYV-00972
 • Harald J. Solvik
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bjørn Børseth
 • NYV-00963
 • Bjørn Børseth
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Viltkamera
 • NYV-00958
 • Viltkamera E18 TA og E18 RD
 • Nye Veier
 • Nye veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Viltkamera
 • NYV-00957
 • Viltkamera E18 TA og E18 RD
 • Nye Veier
 • Nye veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Viltkamera
 • NYV-00956
 • Viltkamera E18 TA og E18 RD
 • Nye Veier
 • Nye veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Viltkamera
 • NYV-00955
 • Viltkamera E18 TA og E18 RD
 • Nye Veier
 • Nye veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Digitalt informasjonsmøte september 2020
 • NYV-00954
 • Panelsamtale Imi Vegge Per Kristian Lunden Inger Løite
 • Nye Veier
 • Nye veier
 • Original (3284 x 1893)
image-description
 • Illustrasjon den nye Grenlandsbrua
 • NYV-00953
 • Grenlandsbrua
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Rambøll
 • Original (1920 x 1081)
image-description
 • Ledelsens sikkerhetsinspeksjon E18 Rugtvedt-Dørdal
 • NYV-00952
 • Stemmenbrua
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (1116 x 1544)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ledelsens sikkerhetsinspeksjon E18 Rugtvedt-Dørdal
 • NYV-00951
 • Stemmenbrua
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (1224 x 1632)
image-description
 • Veiåpning E18 Rugtvedt-Dørdal 2.desember 2019
 • NYV-00950
 • Trafikken er påsatt
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (960 x 734)
image-description
 • Kartlegging av kulturminner
 • NYV-00949
 • Utgravingsplass Langangen 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (1386 x 1040)
image-description
 • Befaring Grenlandsbrua
 • NYV-00948
 • Anne Kari Trøan og Jony Moen
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (1025 x 1375)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Grenlandsbrua
 • NYV-00947
 • Arkeolog
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • E18 Tvedestrand-Bamble
 • NYV-00946
 • Informasjonsmøte Kragerø august 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3021 x 3502)
image-description
 • Informasjonsmøte
 • NYV-00945
 • Informasjonsmøte Kragerø august 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3462 x 3024)
image-description
 • E18 Tvedestrand-Bamble
 • NYV-00944
 • Styret i det interkommunale plansamarbeidet 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3290 x 2330)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E18 Langangen-Rugtvedt
 • NYV-00943
 • Grenlandsbrua
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Tunnelsprengning
 • NYV-00942
 • Første salve Hesthagtunnelen
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Delåpning vei i Bamble januar 2019?
 • NYV-00941
 • Besøk av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3237 x 2530)
image-description
 • Brubygging
 • NYV-00940
 • Brubygging E18 TB
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E18 Rugtvedt-Dørdal
 • NYV-00939
 • Boremaskin
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Besøk samferdselsminister
 • NYV-00938
 • Befaring med samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen august 2016
 • Nye Veier
 • Per Torstein Terjesen
 • Original (800 x 578)
image-description
 • Veiåpning desember 2019
 • NYV-00937
 • Veiåpning 2019
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (2473 x 2915)
image-description
 • E18 Tvedestrand-Bamble
 • NYV-00936
 • Informasjonsmøte Kragerø august 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (1596 x 1492)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Milepæl sprengningsarbeider
 • NYV-00935
 • Markering Nye veier og Hæhre Entreprenør AS
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3861 x 2889)
image-description
 • Interkommunalt plansamarbeid
 • NYV-00934
 • Møte IKP-styret Brokelandsheia 2021
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3566 x 2711)
image-description
 • Medvirkning KDP
 • NYV-00933
 • Informasjonsmøte KDP
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (2717 x 2717)
image-description
 • Informasjonsmøte
 • NYV-00932
 • Informasjonsmøte Tvedestrand 2018 KDP
 • Nye Veier
 • Imi Vegge
 • Original (3359 x 2116)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00927
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1280 x 1920)
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00925
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1920 x 1280)
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00924
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1920 x 1280)
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00926
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1920 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00923
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1280 x 1920)
image-description
 • Møte Gjøvik kommune ang. rv. 4
 • NYV-00922
 • Første møte med Gjøvik etter overtagelse av rv. 4.
 •  
 • Foto: Gjøvik kommune
 • Original (1920 x 1280)
image-description
 • Åpning Strandsagvegen Brumunddal
 • NYV-00892
 • Ordfører Ihle Steen åpnet Strandsagvegen i Brumunddal
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Åpning Strandsagvegen Brumunddal
 • NYV-00891
 • Ordfører Ihle Steen åpnet Strandsagvegen i Brumunddal
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning Strandsagvegen Brumunddal
 • NYV-00890
 • Ordfører Ihle Steen åpnet Strandsagvegen i Brumunddal
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Ny Grenlandsbru
 • NYV-00886
 •  
 •  
 •  
 • Original (1600 x 901)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00885
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00884
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00883
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00882
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00881
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00880
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00879
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00878
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00877
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00876
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00875
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00874
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00873
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00872
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00871
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00870
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00869
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00868
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00867
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00866
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00865
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00864
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00863
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00862
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00861
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00860
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00859
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00856
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00852
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00851
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00850
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00855
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00858
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00857
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00854
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00853
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00846
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00845
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00844
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00849
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00848
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00840
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00839
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00838
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00837
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00847
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00843
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00842
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Uthuskrysset i Stange
 • NYV-00841
 • E6 Uthuskrysset
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Gammel E6 Lillehammer
 • NYV-00835
 • Kryss Sannom
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Gammel E6 Lillehammer
 • NYV-00836
 • Kryss Sannom
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Gammel E6 Lillehammer
 • NYV-00834
 • Kryss Sannom
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Gammel E6 Lillehammer
 • NYV-00833
 • Kryss Sannom
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Døgnhvileplass Rudshøgda
 • NYV-00832
 • Kontraktsignering døgnhvileplass Rudshøgda. Jarle Kristian Tangen og Per Hatterud
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Døgnhvileplass Rudshøgda
 • NYV-00831
 • Kontraktsignering døgnhvileplass Rudshøgda. Jarle Kristian Tangen og Per Hatterud
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00829
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00830
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (3456 x 4608)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00828
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00827
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00826
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00822
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00821
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00824
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00825
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00823
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
image-description
 • Rasteplass Brumunddal
 • NYV-00820
 • Rasteplass Brumunddal, sukkertoppen
 •  
 •  
 • Original (4608 x 3456)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Marius Duedahl
 • NYV-00815
 •  
 •  
 •  
 • Original (5315 x 3543)
image-description
 • Marius Duedahl
 • NYV-00814
 •  
 •  
 •  
 • Original (5315 x 3544)
image-description
 • Christian Altmann
 • NYV-00803
 •  
 •  
 •  
 • Original (5315 x 3544)
image-description
 • Christian Altmann
 • NYV-00802
 •  
 •  
 •  
 • Original (5315 x 3543)