Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Langangsfjordbrua E18 Rugtvedt - Langangen
 • NYV-03732
 • Langangsfjordbrua E18 Rugtvedt - Langangen
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1288)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03731
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1169)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03730
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1654 x 1073)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03729
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1288)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03728
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03727
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03725
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03724
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03723
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03722
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03721
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03720
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03719
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03718
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03717
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03716
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03715
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03714
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03713
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03711
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03710
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03709
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03708
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03707
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03706
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03704
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03703
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-03702
 • Rossåstunnelen, veggelementer, Kvellandsbrua, BIM-kiosk, støp, journalist, tunnelportal
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03696
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03695
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03694
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (1915 x 1322)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03693
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03692
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03691
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03690
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-03689
 • Støyvoller, støyskjermer, rekkverk, bru, støyvegg
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde, Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03665
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (5712 x 4284)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03664
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (5712 x 4284)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03663
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (5712 x 4284)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03662
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03661
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03660
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03659
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (5712 x 4284)
image-description
 • Kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • NYV-03658
 • Bilder fra kontraktsignering og anleggsstart E6 Berkåk-Vindåsliene
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Truls Johnsen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03649
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2466 x 3905)
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03648
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2848 x 3702)
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03647
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2794 x 3667)
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03646
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2848 x 3766)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03645
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2449 x 3560)
image-description
 • Anita Enebakk
 • NYV-03644
 • Anita Enebakk, prosjektsjef
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde/Nye Veier
 • Original (2490 x 3346)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03623
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03622
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03620
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03618
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03616
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03613
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03610
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03603
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Mandalskrysset
 • NYV-03602
 • Mandalskrysset hvor Mandal øst - Mandal by slutter og prosjekt Mandal - Blørstad begynner
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • NYV-03166
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (2692 x 1838)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • NYV-03162
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (3307 x 1881)
image-description
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • NYV-03158
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (3295 x 2304)
image-description
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • NYV-03151
 • Offisielt åpningsarrangement E6 Kvænangsfjellet
 • Nils Bernt Rinde
 • Nye Veier
 • Original (3819 x 2597)
image-description
 • Finn Aasmund Hobbesland
 • NYV-03023
 • Direktør samfunn og utvikling
 •  
 • Liv-Unni Tveitane, Nye Veier
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Langangsfjordbrua klar for lansering
 • NYV-02901
 • Januar 2024 starter lanseringen av Langangsfjordbrua. Nye Veiers totalentreprenør, Eiffage Norge, skyver nå ut den første av seksjon med stål for det som skal bli sørgående Langangsfjordbru. Nord- og sørgående bru er hver sin konstruksjon, og etter at stålseksjonene er skjøvet på plass skal dekket støpes. Selve stålet er produsert i Frankrike og har kommet til Sundsåsen via Larvik havn. Første stålseksjon skal skyves på plass i løpet av 5 dager, og de neste seksjonene med stål skal sveises på i
 • Nye Veier
 • Eiffage Norge
 • Original (1468 x 771)
image-description
 • Langangsfjordbrua klar for lansering
 • NYV-02900
 • Januar 2024 starter lanseringen av Langangsfjordbrua. Nye Veiers totalentreprenør, Eiffage Norge, skyver nå ut den første av seksjon med stål for det som skal bli sørgående Langangsfjordbru. Nord- og sørgående bru er hver sin konstruksjon, og etter at stålseksjonene er skjøvet på plass skal dekket støpes. Selve stålet er produsert i Frankrike og har kommet til Sundsåsen via Larvik havn. Første stålseksjon skal skyves på plass i løpet av 5 dager, og de neste seksjonene med stål skal sveises på i
 • Nye Veier
 • Eiffage Norge
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • Langangsfjordbrua klar for lansering
 • NYV-02897
 • Januar 2024 starter lanseringen av Langangsfjordbrua. Nye Veiers totalentreprenør, Eiffage Norge, skyver nå ut den første av seksjon med stål for det som skal bli sørgående Langangsfjordbru. Nord- og sørgående bru er hver sin konstruksjon, og etter at stålseksjonene er skjøvet på plass skal dekket støpes. Selve stålet er produsert i Frankrike og har kommet til Sundsåsen via Larvik havn. Første stålseksjon skal skyves på plass i løpet av 5 dager, og de neste seksjonene med stål skal sveises på i
 • Nye Veier
 • Eiffage Norge
 • Original (1030 x 900)
image-description
 • E39 Hårikstad bru
 • NYV-02831
 • Nå er støpearbeidene igang på den 140 meter lange og drøye 20 meter høye Hårikstadbrua langt vest i prosjektet vårt. Vår totalentreprenør JV Implenia Stangeland startet første støp tirsdag 28. november, og den pågikk fra 13:00 om ettermiddagen til 04:00 natt til onsdag. 20 operatører jobbet i strekk på første støpen, som foregikk i vakkert vintervær og minus 6 grader. 46 meter med bunnplate og vegger ble støpt i denne første støpen. Hårikstad bru bygges som to separate brukonstruksjoner, med
 • Nye Veier
 • JV Implenia Stangeland
 • Original (1536 x 2048)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Hårikstad bru
 • NYV-02830
 • Nå er støpearbeidene igang på den 140 meter lange og drøye 20 meter høye Hårikstadbrua langt vest i prosjektet vårt. Vår totalentreprenør JV Implenia Stangeland startet første støp tirsdag 28. november, og den pågikk fra 13:00 om ettermiddagen til 04:00 natt til onsdag. 20 operatører jobbet i strekk på første støpen, som foregikk i vakkert vintervær og minus 6 grader. 46 meter med bunnplate og vegger ble støpt i denne første støpen. Hårikstad bru bygges som to separate brukonstruksjoner, med
 • Nye Veier
 • JV Implenia Stangeland
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Hårikstad bru
 • NYV-02829
 • Nå er støpearbeidene igang på den 140 meter lange og drøye 20 meter høye Hårikstadbrua langt vest i prosjektet vårt. Vår totalentreprenør JV Implenia Stangeland startet første støp tirsdag 28. november, og den pågikk fra 13:00 om ettermiddagen til 04:00 natt til onsdag. 20 operatører jobbet i strekk på første støpen, som foregikk i vakkert vintervær og minus 6 grader. 46 meter med bunnplate og vegger ble støpt i denne første støpen. Hårikstad bru bygges som to separate brukonstruksjoner, med
 • Nye Veier
 • JV Implenia Stangeland
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • Grunnarbeider Grenlandsbrua
 • NYV-02817
 • Litt mimring tilbake til mer sommerlige omgivelser ved Grenlandsbrua. Det er fullt moment med støpearbeider og forberedelser. Selve brukassene er for tiden under produksjon, og blir fraktet til anleggsplass når alt er klart for montering. Det går med omtrent 3800 tonn stål til selve brukassen. Plusser man på med armeringsstål til betongsøylene, er totalsummen 6500 tonn.
 • Nye Veier
 • Eiffage Norge
 • Original (5472 x 3078)
image-description
 • StrekningskartE39MandalØstMandalBy
 • NYV-02816
 • StrekningskartE39MandalØstMandalBy
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1941 x 550)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tiltaksfilm E39 Mandalskrysset - Lyngdal øst
 • NYV-02815
 • Film som presenterer hele prosjektet E39 Mandalskrysset til Herdal i Lyngdal
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • E18 Rugtvedt - LAngangen tunneldriving
 • NYV-02814
 • Tunneldriving Skjelsvikdalen og bilde av jetgrouting
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (4000 x 2252)
image-description
 • E18 Rugtvedt - LAngangen tunneldriving
 • NYV-02813
 • Tunneldriving Skjelsvikdalen og bilde av jetgrouting
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (4000 x 2252)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-02778
 • Kvellandsbruene E39 Lyngdal
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Nils Bernt Rinde
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-02777
 • Kvellandsbruene E39 Lyngdal
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Nils Bernt Rinde
 • Original (2720 x 1530)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (2720 x 1530)
image-description
 • E18 Tvedestrand - Dørdal
 • NYV-02776
 • E18 Tvedestrand - Dørdal
 • Nye Veier
 • Nye Veier/Nils Bernt Rinde
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest
 • NYV-02725
 • samhandlingsplakat
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (1040 x 668)
image-description
 • E18 Rise veivedlikehold
 • NYV-02724
 • Fjellrensk ved Tvedestrand
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E18 Rise veivedlikehold
 • NYV-02723
 • Fjellrensk ved Tvedestrand
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (3024 x 4032)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-02718
 • Vollebergtunnelen
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (1838 x 1011)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-02716
 • Dobbeltsidig fjellskjæring effektiv støybarriere og minst mulig arealbeslag
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (2039 x 915)
image-description
 • E39 Mandal øst - Mandal by
 • NYV-02715
 • 200 meter kulvert under dølebrukrysset med gytegrus fo sisk
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Mandal øst - Mandal by
 • NYV-02711
 • fisketrapp Lindlandsbekken ved Holum
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E39 Mandal øst - Mandal by
 • NYV-02710
 • viltovergang flegemyra
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (1782 x 1416)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-02706
 • Søgnetunnelen Sørlandets lengse for biltrafikk 4040 meter
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (1390 x 864)
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-02701
 • ti meter høye støyvoller stopper støy og hinder innsikt i veianlegget langs Vågsbygdmarka
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • NYV-02700
 • ti meter høye støyvoller stopper støy og hinder innsikt i veianlegget langs Vågsbygdmarka
 • Nye Veier
 • Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • NYV-02662
 • Veiåpning 2. juli 2019
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 720)
image-description
 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • NYV-02660
 • Veiåpning 2. juli 2019
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 720)
image-description
 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • NYV-02656
 • Veiåpning 2. juli 2019
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 720)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • NYV-02653
 • Veiåpning 2. juli 2019
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 720)
image-description
 • Kvellandsbrua Lyngdal
 • NYV-02652
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest fylkesvei 43 Kvellandsbruene har seilingshøyde på 70 meter, og er med det Sørlandets høyeste. Brua er omtrent 300 meter lang. Bygges av Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Kvellandsbrua Lyngdal
 • NYV-02651
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest fylkesvei 43 Kvellandsbruene har seilingshøyde på 70 meter, og er med det Sørlandets høyeste. Brua er omtrent 300 meter lang. Bygges av Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Kvellandsbrua Lyngdal
 • NYV-02649
 • E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest fylkesvei 43 Kvellandsbruene har seilingshøyde på 70 meter, og er med det Sørlandets høyeste. Brua er omtrent 300 meter lang. Bygges av Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02607
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02604
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02603
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02595
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02594
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02591
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Åpning Grauthellerkrysset 24. juni 2023
 • NYV-02588
 • Natt til lørdag 24. juni satte Af trafikk på hele Grauthellerkrysset. Slik skal trafikken gå inntil Ytre ringvei er realisert.
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Statsråd besøkte Lyngdal øst - Lyngdal vest E39
 • NYV-02582
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøk Lyngdal øst - Lyngdal vest for kunnskap om pilotprosjekt slamforedling, prosjekt utslippsfrie anleggsplasser
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Statsråd besøkte Lyngdal øst - Lyngdal vest E39
 • NYV-02581
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøk Lyngdal øst - Lyngdal vest for kunnskap om pilotprosjekt slamforedling, prosjekt utslippsfrie anleggsplasser
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Statsråd besøkte Lyngdal øst - Lyngdal vest E39
 • NYV-02580
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøk Lyngdal øst - Lyngdal vest for kunnskap om pilotprosjekt slamforedling, prosjekt utslippsfrie anleggsplasser
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Statsråd besøkte Lyngdal øst - Lyngdal vest E39
 • NYV-02579
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøk Lyngdal øst - Lyngdal vest for kunnskap om pilotprosjekt slamforedling, prosjekt utslippsfrie anleggsplasser
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Anne Stine Johnson
 • NYV-02569
 •  
 • Nye Veier AS
 • Henrik Kyte Assmann
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Anne Stine Johnson
 • NYV-02568
 •  
 • Nye Veier AS
 • Henrik Kyte Assmann
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Anne Stine Johnson
 • NYV-02566
 •  
 • Nye Veier AS
 • Henrik Kyte Assmann
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Anne Stine Johnson
 • NYV-02565
 •  
 • Nye Veier AS
 • Henrik Kyte Assmann
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Ny E6 Roterud til Storhove
 • NYV-02564
 • Ny E6 krysser Lågen lenger nord, og er den beste løsningen når alle hensyn sees under ett.
 •  
 • Nye Veier
 • Original (5760 x 3240)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E6 Moelv Roterud varslet planområde
 • NYV-02562
 • Planavgrensningen som er fastsatt i planprogrammet.
 •  
 •  
 • Original (13556 x 4528)
image-description
 • E6 Roterud Storhove kart reguleringsplan
 • NYV-02561
 •  
 •  
 •  
 • Original (13558 x 4246)
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02560
 • ved E6 Øyer
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (4248 x 2832)
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02559
 • ved E6 Øyer
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (5568 x 3712)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02558
 • arbeidssituasjon ved pulten
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (5568 x 3712)
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02557
 • profilbilde liggende
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (5568 x 3712)
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02556
 • profilbilde stående
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (3712 x 5568)
image-description
 • Steinar Fretheim, prosjektsjef ny E6 Storhove til Øyer
 • NYV-02555
 • arbeidssituasjon
 • Nye Veier
 • Geir Gjervan, Nye Veier
 • Original (5568 x 3712)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E6 Roterud Storhove bru over Lågen
 • NYV-02554
 • Kryssing av Lågen sett nordfra med Lillehammer by i bakgrunnen
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1387 x 796)
image-description
 • E6 Roterud Storhove bru over Lågen
 • NYV-02553
 • Kryssing av Lågen sett nordfra med Lillehammer by i bakgrunnen og tunnel
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1557 x 823)
image-description
 • E6 Roterud Storhove bru over Lågen
 • NYV-02552
 • Kryssing av Lågen sett nordfra med Lillehammer by i bakgrunnen
 •  
 • Nye Veier
 • Original (1554 x 825)
image-description
 • E18 Rugtvedt Langangen battericontainer
 • NYV-02541
 • Langangen bruer tårnkraner batteristrøm
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E18 Rugtvedt Langangen battericontainer
 • NYV-02538
 • Langangen bruer tårnkraner batteristrøm
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • E18 Rugtvedt Langangen battericontainer
 • NYV-02537
 • Langangen bruer tårnkraner batteristrøm
 • Nye Veier
 • Nye Veier / Nils Bernt Rinde
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Nye Veier symbol
 • NYV-02387
 • logo
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (692 x 720)
image-description
 • liggende Nye Veier logo
 • NYV-02384
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (2499 x 810)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • stående hvit Nye Veier logo
 • NYV-02383
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (1506 x 810)
image-description
 • stående Nye Veier logo
 • NYV-02382
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (1509 x 802)
image-description
 • stående sort Nye Veier logo
 • NYV-02386
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (1506 x 810)
image-description
 • liggende hvit Nye Veier logo
 • NYV-02381
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (2499 x 810)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • liggende farge Nye Veier logo
 • NYV-02385
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (2499 x 810)
image-description
 • liggende sort Nye Veier logo
 • NYV-02380
 • Nye Veier logo
 • Nye Veier
 •  
 • Original (2499 x 810)
image-description
 • svingerudsteinen
 • NYV-02268
 • funnet under utgravinger sommeren 2022
 • Kulturhistorisk museum
 • Kulturhistorisk museum
 • Original (7086 x 4518)
image-description
 • arkeologi Ringerike Svingerudsteinen
 • NYV-02267
 • Fra venstre: John Ringerud, Andreas Noreik og Morten Klokkersveen, alle Nye Veier
 •  
 •  
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • arkeologi Ringerike Svingerudsteinen
 • NYV-02266
 • Fra venstre: Morten Klokkersveen, Andreas Noreik og John Ringerud, alle Nye Veier
 •  
 •  
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Kent-Helge Holst
 • NYV-02165
 • styret Nye Veier
 •  
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (4960 x 3543)
image-description
 • Mari Skjærstad
 • NYV-02164
 • styret nye veier
 •  
 • Liv-Unni Tveitane
 • Original (4961 x 3544)
image-description
 •  
 • doc-code0001
 •  
 •  
 •  
 • PNG (850 x 503)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lonelierkrysset
 • NYV-02071
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • Mjåvannsheitunnelen
 • NYV-02070
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Bruliheiheitunnelen
 • NYV-02069
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Trysfjordbrua
 • NYV-02068
 • E39 Kristiansand vest - Mandal øst Brua sett fra vestre underside retning Kristisansand
 • Nye Veier AS
 • Nye Veier AS
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Smart fire felt illustrasjoner
 • NYV-02062
 • konseptbilde fra filmen
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (8192 x 8192)
image-description
 • Smart fire felt illustrasjoner
 • NYV-02061
 • trafikksikkerhet trafikksituasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (8192 x 8192)
image-description
 • Smart fire felt illustrasjoner
 • NYV-02060
 • avslutningsbilde fra filmen
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (8192 x 8192)
image-description
 • Smart fire felt illustrasjoner
 • NYV-02059
 • introduksjonsbilde fra filmen
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (8192 x 8192)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kortversjon 1:1 - smart fire felt
 • NYV-02047
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 1080)
 • JPG (1080 x 1080)
image-description
 • Kortversjon 1 4:5 - smart fire felt
 • NYV-02046
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1080 x 1350)
 • Video(MP4) (256 x 320)
 • Video(MP4) (384 x 480)
 • Video(MP4) (1024 x 1280)
 • JPG (1080 x 1350)
image-description
 • Kortversjon 2 1:1 - smart fire felt
 • NYV-02045
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Kortversjon 2 4:5 - smart fire felt
 • NYV-02044
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hovedversjon uten tekst - smart fire felt
 • NYV-02043
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Hovedversjon tekstet - smart fire felt
 • NYV-02042
 • Smart fire felt animasjon
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Tryssfjordbrua
 • NYV-02041
 • sett fra vest mot øst
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1515 x 1023)
image-description
 • Trysfjordbrua
 • NYV-02040
 • Sett fra øst mot vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1511 x 1002)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Vei i dagen
 • NYV-02039
 • Tag før Lohnelier industriområde. Sett fra øst mot vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1507 x 1020)
image-description
 • Søgnetunnelen
 • NYV-02038
 • Vestre portal. Vedderheia boligområde i bakgrunnen.
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1511 x 999)
image-description
 • Monan
 • NYV-02035
 • krysset fra vest mot øst
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1491 x 1019)
image-description
 • Monan
 • NYV-02034
 • krysset fra vest mot øst
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1493 x 1020)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lohnelier kryssområde
 • NYV-02031
 • sett fra vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1479 x 912)
image-description
 • Lohnelier kryssområde
 • NYV-02030
 • sett fra vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1533 x 1017)
image-description
 • Lohnelier kryssområde
 • NYV-02029
 • sett fra vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Lohnelier kryssområde
 • NYV-02028
 • sett fra vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lohnelier kryssområde
 • NYV-02027
 • sett fra vest
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Grauthelles
 • NYV-02026
 • krysset vest fiskaa bruer
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1508 x 971)
image-description
 • Grauthelles
 • NYV-02025
 • påslag ytre ring
 • Nye Veier
 • Nye Veier
 • Original (1507 x 914)
image-description
 • Strekningskart E6 Kvithammar-Åsen Stående
 • NYV-01987
 • Strekningskart E6 Kvithammar-Åsen Stående
 • Nye Veier As
 • Per Torstein Terjesen
 • Original (5270 x 8312)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Strekningskart E6 Kvithammar-Åsen
 • NYV-01986
 • Strekningskart E6 Kvithammar-Åsen
 • Nye Veier AS
 • Per Torstein Terjesen
 • Original (13570 x 3837)
image-description
 • Åpning ny E39 gjennom Lindesnes
 • NYV-01977
 • Ordfører Even Tronstad Sagebakken i Lindesnes kommune tror på positive ringvirkninger for kommunen i kjølvannet av ny vei
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3080)
image-description
 • Åpning ny E39 gjennom Lindesnes
 • NYV-01976
 • 130 lærlinger har deltatt i arbeidet med ny, trafikksikker E 39 i Mandal.
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3080)
image-description
 • Åpning ny E39 gjennom Lindesnes
 • NYV-01975
 • Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av erklære E 39 for åpnet. Sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen.
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3080)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Åpning ny E39 gjennom Lindesnes
 • NYV-01974
 • - Vi har sammen med Hæhre bygget ny del av E 39 mellom Kristiansand og Mandal som sparer liv, fjerner møteulykkene og får trafikken effektivt fram. Sistnevnte er særlig viktig for næringstrafikken og for pendlere, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
 •  
 •  
 • Original (5472 x 3080)
image-description
 • Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua
 • NYV-01971
 • Byggherre Nye Veier inviterte til luftig kakefest på brudekket 64 meter over fjorden. Karethe Heimdal serverer.
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua
 • NYV-01970
 • Siste brudekkestøp på Trysfjordbrua ble 17. februar 2022.
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua
 • NYV-01969
 • David Holte fra Kruse Smith var med å støpe dekket som koblet de to brudelene sammen.
 •  
 •  
 • Original (924 x 594)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 lyngdal tunnelarbeid
 • NYV-01967
 • Stolte og dyktige tunneldrivere. Fra venstre: Jan Christian Haga, Ottar Beck, Petter Røberg, Johnny Kristoffersen og Chris Øseth.
 •  
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • E39 lyngdal tunnelarbeid
 • NYV-01966
 • Det var en fornøyd ordfører Jan Kristensen som fikk æren av å detonere markeringssalven i Herdal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.
 •  
 •  
 • Original (5083 x 3599)
image-description
 • E39 lyngdal tunnelarbeid
 • NYV-01965
 • Foran Rossåstunnelen øst: Eldbjørg Nilsen (JV Implenia Stangeland), Johnny Kristoffersen (JV Implenia Stangeland), Nina Kristin Nilsen (JV Implenia Stangeland), Zvezdana Malbasa (Lyngdal kommune), Giulia Chinellato ((JV Implenia Stangeland), Steinar Litland (Lyngdal kommune), Per-Steinar Karlsen (Nye Veier), Knut Thoresen (JV Implenia Stangeland), Jóhann Örn Friðsteinsson (Verkis), Chris Øseth (JV Implenia Stangeland), Berger Johannessen (JV Implenia Stangeland), Kjell Haugen (JV Implenia Stange
 •  
 •  
 • Original (5876 x 3866)
image-description
 • Nye Veiers årsrapport 2021
 • NYV-01960
 •  
 •  
 •  
 • Original (2117 x 2993)
 • JPG (2117 x 2993)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Utgravinger sommeren Ringerike totalbilde
 • NYV-01951
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • Utgravinger sommeren Ringerike feltområde
 • NYV-01959
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Utgravinger sommeren Ringerike
 • NYV-01958
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Sondre Bjercke Kulturhistorisk museum
 • NYV-01955
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Sondre Bjercke Kulturhistorisk museum
 • NYV-01954
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Morten Klokkersveen
 • NYV-01953
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (2832 x 4240)
image-description
 • Dolk datert til ca år 2000 før kristus
 • NYV-01952
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
image-description
 • Anders Årvåg Kulturhistorisk museum
 • NYV-01957
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (4240 x 2832)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Anders Årvåg Kulturhistorisk museum
 • NYV-01956
 • Arkeologiske utgravinger Ringerike 2022
 •  
 • Bjørnar Vereide, Screen story
 • Original (2832 x 4240)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01914
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01913
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01912
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01911
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01910
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01908
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01909
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01906
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01905
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01904
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • E6 Gyllan-Kvål
 • NYV-01903
 • Illustrasjon som viser ulike traséalternativer for E6 Gyllan-Kvål
 •  
 • Nye Veier
 • Original (3840 x 2160)